Vår affärsidé

Utbildarna AB skall erbjuda kvalificerade miljö- och marknadsanpassade utbildningar inom logistik, transport och lager.

Genom att eftersträva minskade ledtider mellan utbildning och arbete bidrar företaget till att snabbt få ut de studerande på arbetsmarknaden.