Om Utbildarna

Utbildningsföretag med fokus på transport.

Företaget bildades 1997 och erbjuder kvalificerade utbildningar med inriktningen logistik, transport och lager. Våra kunder finns hos företag, offentlig förvaltning och privatpersoner. Yrkesutbildningarna vänder sig till expansiva branscher varför flertalet av de studerande i våra kurser i regel har ett arbete efter avslutade studier.

Trafikskola tunga fordon, truck och ADR

Hos oss kan du få en komplett utbildning inom transport och lager eller komplettera dina tidigare kurser. Lastbilskort,  YKB, truckkort och ADR-intyg är några av de kurser vi tillhandahåller. Utbildarna Trafikskola är medlem i STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Studier som leder till arbete

För många av våra studenter har vårt samarbete med branschen betytt ytterligare motivation och dimension i studierna. De har direkt kunnat se kopplingen mellan studier och möjligheterna att få arbete. En del har också kunnat jobba lite extra på lager eller i produktion under studietiden, vilket i flera fall lett till ett arbete direkt efter avslutade studier.