Om Utbildarna

Utbildningsföretag med fokus på transport.

Företaget bildades 1997 och har sitt huvudkontor i Helsingborg. Där erbjuder kvalificerade utbildningar med inriktningen logistik, transport och lager. Våra kunder finns hos företag, offentlig förvaltning och privatpersoner. Yrkesutbildningarna vänder sig till expansiva branscher varför flertalet av de studerande i våra kurser i regel har ett arbete efter avslutade studier.

Utbildarna i Kungsbacka

Utbildarna har verksamhetsstart i Kungsbacka under vintern 2021/2022. I kungsbacka erbjuder vi trafiklärarutbildning och fortbildningar för verksamma yrkesförare, så som ADR och YKB-utbildningar.