Trafiklärar-utbildning för behörighet på tunga fordon - YH-utbildning

Utbildning inom yrkeshögskolan

Utbildarna AB kommer under hösten 2020 att erbjuda tunglärarutbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Det innebär att du söker till utbildningen och blir antagen utifrån vissa kriterier. Utbildningen planeras att starta 15 oktober och slutföras 18 december. Utbildningen genomförs på 75% och ger även rätt till CSN-stöd.

Kurskostnad:
Kursen är kostnadsfri för dig som studerar, kostnad för litteratur och utdelat material uppgår till ca 2 500-4000 kr.

Kursort:
Helsingborg, vissa moment genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (t.ex. på hemorten). Vissa delar går att följa genom fjärrundervisning via programmet "Zoom".

Studietakt:
75% med ca 2 dagar undervisning/vecka. Utöver lärarledd verksamhet genomförs utbildningen med vissa dagar som självstudier och vissa dagar som arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Viss lärarledd tid kan förekomma på kvällar eller helger för att möjliggöra för de studerande att arbeta parallelt med studierna.

Ansökan:
Ansök till utbildningen via denna länk>> Ansökan ska vara inne senast 1 september

Grundläggande behörighetskrav:
För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för studier vid yrkeshögskolan. Läs mer om grundläggande behörighet här

Särskilda behörighetskrav:
-
Du ska ha arbetat (och varit godkänd) minst ett år som trafiklärare för behörighet B som du kan visa genom t.ex. anställningsavtal eller arbetsgivarintyg.
-Körkort med behörighet C, CE, D och/eller DE.
-Du ska även ha genomfört särskilt körprov vid trafikverket med godkänt resultat (körprov inför tunglärarutbildning) för den behörighet du önskar utbilda på för att kunna antas till utbildningen trafiklärare för tunga behörigheter. Önskar du utbilda på både C- och D-behörigheten krävs körprov med både lastbil och buss. Körprovet bokas och betalas av den sökande och resultatet från körprovet bifogas till ansökan. Du kan bifoga ditt körprotokoll fram till den 10 september genom att uppdatera din ansökan. Körprovet kostar 1690 kronor och varar mellan 3-4 timmar. Du kan läsa mer om hur körprovet går till i Trafikverkets information om körprovet som du hittar här>>

Antagning:
Antagning till utbildningen baseras på ett särskilt prov där vi mäter dina förutsättningar att klara utbildningen. Det särskilda provet genomförs som telefonintervju med fastställda frågor.
Besked om du är antagen eller ej kommer i mitten av september.

För mer information  kontakta oss på tel 042-32 68 00 eller via mail andreas.sjostrom@utbildarna.com 

Efter utbildningen

Efter att du genomfört utbildningen med godkända resultat ansöker du om att bli godkänd trafiklärare hos transportstyrelsen för de behörigheter du avser utbilda på. Transportstyrelsen gör då en bedömning på din lämplighet genom ett utdrag ur belastningsregistret, tillsammans med kursintyget från oss.
Många gånger ställer arbetsgivare krav på att du även är behörig utbildare för yrkesförarkompetens(YKB). För att bli godkänd YKB-lärare måste du dessutom kunna styrka följande erfarenhet (det räcker alltså inte med behörighetskraven för tunglärarutbildningen):
-2 års erfarenhet från den bransch (gods- eller persontransporter) du avser utbilda på för att få hålla teori inom YKB-utbildningen
-3 års erfarenhet från den bransch (gods- eller persontransporter) du avser utbilda på för att få genomföra körträning inom YKB-utbildningen.
Saknar du ovan erfarenhet kan du bli godkänd YKB lärare först efter 2 respektive 3 års erfarenhet av att utbilda förare för körkort C eller D. Du kan läsa mer om kraven på lärare för yrkesförarkompetens i transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens, TSFS 2020:29.