Truckutbildning & Truckkort

Truckutbildning för utbildningsintyg A och B

Genom ett individanpassat upplägg med teori som genomförs på distans motsvarar vår truckutbildning de flexibla behov som både kursdeltagare och företag gett uttryck för. Vår målsättning är även att erbjuda en så kostnadseffektiv utbildning som möjligt utan att göra avkall på kvalitetskraven.

Kurstillfällen praktisk körning hösten 2020

27-29 oktober, tisdag-torsdag (höstlovet)

16-17 december, onsdag-torsdag

Vid behov och när kursdeltagaren endast önskar utbildningsintyg för någon enstaka trucktyp kan vi erbjuda möjlighet till praktisk körning vid andra tillfällen enligt överenskommelse.

Boka utbildningsplats

Använd länken till höger "Skicka intresseanmälan" eller kontakta:

Kirsti Berg, 042-32 68 00, kirsti.berg@utbildarna.com

Observera att du inte bör lämna personliga uppfifter i kontaktformuläret. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformuläret använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Kurskostnad

Truckutbildningen kostar från 2 995:- (exkl moms). Om du redan har ett utbildningsintyg och önskar komplettera din tidigare utbildning - kontakta oss för prisuppgift.
Innan du påbörjar den teoretiska delen av utbildningen skall du betala en kostnad på totalt 1440:- (exkl moms) som avser teoriutbildningen. Slutbetalning sker i samband med den praktiska utbildningsdelen.

Teori A och B

Innan du kan gå vidare och genomföra de praktiska delarna av utbildningen skall du genomgå en teoretisk utbildning omfattande Truckteori A+B. Vi har valt att genomföra denna genom ett webbaserat program. Detta innebär att du måste ha tillgång till en internetuppkopplad dator. Du har under den teoretiska delen möjlighet att kontakta vår instruktör om du behöver hjälp med utbildningen. Vi beräknar att du behöver ca 10-15 timmar för att genomföra den teoretiska delen, givetvis beroende av dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom området.
När du genomgått den teoretiska delen skall du göra ett slutprov hos oss på Utbildarna för att visa att du har godkända kunskaper.
Du kan när som helst börja den teoretiska delen av utbildningen och genomföra den i den takt du önskar. Du måste dock ha slutfört denna senast två månader efter det att du registrerats på utbildningen.

Önskar du lärarledd teori i stället för webbaserad, vänligen kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns.

Praktisk utbildningsdel

Vi genomför praktisk utbildning för A- truckar (A1-A4) och B-truckar (B1-B3). Normalt genomför vi den praktiska delen av utbildningen under 1-3 dagar. Tidsåtgången är beroende av kursdeltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter av arbete med truck, gruppstorlek samt för vilka trucktyper kursdeltagaren önskar få utbildningsintyg.

Utbildningsintyg

Truckutbildningen genomförs enligt TLP 10, Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Den praktiska delen av utbildningen genomförs i våra lokaler på Atlantgatan 6 i Helsingborg.
Efter godkänt teori- samt praktiska prov utfärdas utbildningsintyg för aktuella trucktyper. Vi utfärdar utbildningsintyg enligt Ma-system och/eller TYA.

Vill du läsa TLP 10 i sin helhet finns den här »

För att få köra truck på en arbetsplats krävs utbildningsintyg och körtillstånd. Det är arbetsgivarens ansvar att utfärda ett körtillstånd.

Komplettering av tidigare truckutbildning

Kontakta oss om du vill komplettera och utöka din behörighet att gälla fler trucktyper - Vi tar fram individuella lösningar som passar just dig.