Under studietiden

Utbildningen till trafiklärare genomförs under 14 månader. Hos oss genomför du utbildningen på heltid med studieuppehåll enbart under jul och nyår (vecka 52-vecka 1).
Utbildningen startar årligen vecka 3 och avslutas vecka 12 året efter.

Under utbildningen läser du 300 yrkeshögskolepoäng fördelat på olika kurser. Allt för att förbereda dig inför ditt kommande arbete som trafiklärare.

Schema

Detaljerat schema får du löpande under studietiden. Grundschemat för en veckas studier är:
Måndag-onsdag:      1 kördag i skolan med praktiks utbildning
                                1 dag på praktik hos en trafikskola
                                1 självstudiedag
Torsdag-fredag:       Teoretisk undervisning i skolan

Utbildningen avslutas med 10 veckor LIA (praktik). Utöver dessa tio veckorna har du ytterligare 5 veckor LIA under studietiden.