Urval Trafiklärarutbildningen

Alla sökande som har bedömts uppfylla grundläggande- och övriga särskilda behörighetskrav går vidare till körbedömning och Intervju samt särskilt prov som genomförs av Utbildarna AB i Helsingborg. När dessa delar är slutförda för alla sökande genomförs ett urval som grundar sig på följande:

URVALSGRUNDER

• Betyg (max 5 p)
Betygsmedelvärde i framräknas i följande fem gymnasiala kurser:
Svenska2/Svenska som andra språk 2, Engelska 5, Matematik 1 (a,b eller c) Religion 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kurser enligt äldre kursplaner.
Om du saknar betyg i någon av ovanstående kurser sätts poängen till noll och ingår i framräknat medelvärde. Betygsvärderingen sker även om du anses uppnå grundläggande behörighet genom reell kompetens, varför det är en fördel om du erhåller betyg i dessa kurser genom studier eller särskild prövning (kontakta Komvux på din hemort). För dig med utländsk utbildning och utbildning från Folkhögskola - se även sidan om grundläggande behörighet.

• Körbedömning (max 10 p)
Körbedömningen genomförs av Utbildarna AB eller av denne godkänd förarprövare
Bedömningen sker utifrån praktisk och teoretisk kunskap inom trafikområdet och omfattar fem olika bedömningsområden. (information om körbedömningen kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida när ansökan öppnar)

• Intervju samt skriftlig redovisning (max 10 p)
I samband med körbedömningen får du även genomgå en strukturerad intervju samt en skriftlig del där du får svara på ett antal grundläggande frågor inom trafikområdet samt fri skrivning utifrån några valda teman.