Grundläggande behörighet inom yrkeshögskolan

Du har grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
• Betyget godkänt i minst 2250 p
• Äldre gymnasieutbildning som vid utfärdandet uppfyllde kravet på grundläggande behörighet

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. (se nedan)

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen - Reell kompetens (se nedan)

Grundläggande behörighet enligt punkten 2 ovan

Utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten 1:
- Till ansökan skall bifogas betygsavskrift översatt till svenska. Översättningen skall vara utförd av auktoriserad översättare.
- Till ansökan skall även bifogas intyg från UHR som styrker att utbildningen uppfyller kraven på grundläggande behörighet för högskolestudier. För mer information besök Uhr:s hemsida
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning
-För att du skall kunna tillgodoräkna dig meritpoäng i de kurser som vi meritvärderar krävs antingen att du läst dessa kurser i Sverige eller att UHR gjort en bedömning av varje kurs av vad din betygsnivå motsvarar enligt betygssystemet i Sverige.

Svensk utbildning som motsvarar kraven i punkten 1:
Om du har gått en utbildning vid Folkhögskola uppfyller du den grundläggande behörigheten om du läst något av följande:
a. En treårig utbildning.
b. En tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan.
c. En tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet.
d. En ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.
Dessutom krävs det att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1. Observera att folkhögskolans intygande att du uppfyller godkänd nivå i ovanstående kurser innebär att detta jämställs med betyget E och att ditt sammanfattande studieomdöme ej gäller vid meritvärderingen

Grundläggande/särkild behörighet för dig med gymnasiesäskola

*
Fullständigt slutbetyg från gymnasiesärskola ger grundläggande behörighet
* Den särskilda behörigheten skall vara uppfylld vilket innebär att sökande skall ha betyg från gymnasial        vuxenutbildning i Svenska 2/Svenska som andra språk 2.
* För att tillgodoräkna sig meritpoäng för betyg vid urvalet skall sökande, utöver Svenska 2/Svenska som andra språk 2, ha betyg i ett eller flera av följande gymnasiala kurser: Engelska 5, Matematik 1 (a, b el c), Religion 1 och Samhällskunskap 1a1

Reell kompetens enligt punkten 4 ovan

Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan du ansöka om att bli bedömd inom Reell kompetens enligt punkt 4 ovan.
Reell kompetens är den samlade faktiska kompetensen du har oberoende av hur, när och var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats genom gymnasiala, ej fullföljda studier, arbetsliv, personalutbildning, föreningsliv eller på annat sätt.
För att vi skall kunna bedöma om du uppfyller kravet på grundläggande behörighet är det viktigt att du inkommer med ett personligt brev som utförligt motiverar varför du önskar bli bedömd inom reell kompetens samt dokument som styrker din faktiska kompetens. Uppgifterna lämnas i samband med ansökan och laddas upp på ansökningssidan.

När det gäller urval för trafiklärarutbildningen se vidare här