Behörighet till Trafiklärarutbildningen

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar och innebär att du skall ha kunskaper motsvarande gymnasienivå. Läs mer om hur du uppfyller kraven gällande Grundläggande behörighet här

Särskilda behörighetskrav

Utöver den grundläggande behörigheten måste du även uppfylla nedanstående särskilda behörighetskrav:
• Svenska 2/Svenska som andra språk 2 eller motsvarande kurser enligt äldre bestämmelser. Betygskrav: 3/E/G.
• Körkort förarbehörighet B under sammanlagt 18 mån av de tio senaste åren. Detta krav skall vara uppfyllt senast vid ansökningstidens utgång*.
• Allsidig kör- och Trafikvana. Denna styrks genom en körbedömning som genomförs via Utbildarna AB. Observera att du även måste göra intervju som en del i urvalet. Intervjun genomförs även den genom Utbildarna AB.
Bokning av tid för körbedömning görs efter att Utbildarna AB genomfört bedömning av den grundläggande- och övriga delar i den särskilda behörigheten. Mer information om körbedömningen, intervju m.m. kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida i samband med att ansökan öppnar.

*Observera att du måste haft ditt körkort i minst 3 år av de senaste tio åren vid kursavslut för att erhålla godkännande som trafiklärare från transportstyrelsen

Urval inför antagningen till Trafiklärarutbildningen

Oftast överstiger antalet sökande antalet tillgängliga utbildningsplatser. Detta innebär att ett Urval måste göras bland sökande som uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven. Utbildarna AB använder sig av följande urvalsgrunder:
• Betyg, max 5 p
• Körbedömning, max 10 p
• Intervju och särskilt prov, max 10 p

Läs mer här om hur urvalet går till