Lagerarbete i kombination med SFI

Yrkes-SFI, inriktning mot godshantering och truck.

På uppdrag av Åstorps kommun och Yrkesvux i Skåne Nordväst genomför vi en 18-veckors lagerarbetarutbildning. Den vänder sig till Dig som studerar inom SFI C- eller D-nivå och vill skaffa ett utbildningsintyg för truck och samtidigt öka dina kunskaper inom området lager och godshantering.

I utbildningen kombineras SFI med yrkesutbildning inom lager- och godshantering. Du får både en teoretisk och praktisk utbildning som efter godkända prov leder till utbildningsintyg för ledstaplare, låglyftare, motviktstruck, plocktruck och skjutstativtruck.


Kurslängd: 15 veckor SFI (C/D-nivå) samt teori och praktiska övningar inom yrkesområdet + 3 veckor företagsförlagd praktik

Kursort: Utbildningstiden är förlagd till våra lokaler i Helsingborg. Utbildningen avslutas med tre veckors APL (praktik) som genomförs på lämpligt företag i närheten av din hemort.

Studietakt: Heltid, vilket innebär ca 25 timmars skolförlagd undervisning

Kontakta oss gärna på tel 042-32 68 00 för mer information om utbildningen. Du kan också använda länken till höger "Skicka intresseanmälan" så kontaktar vi dig. Observera att du inte bör lämna personliga uppfifter i kontaktformuläret. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformuläret använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Kommande kurser 2019

Kursen startar under förutsättning av att sökta statsanslag beviljas

Kurs 1
Start
: 2019-01-09
Längd: 18 veckor varav 3 veckors praktik
Informationsmöte: 2018-12-12
Sista ansökningsdag: 2018-12-14

Kurs 2
Start:
2019-08-19
Längd:
18 veckor varav 3 veckors praktik
Informationsmöte: 2019-07-31
Sista ansökningsdag: 
2019-08-02

Informationsmöten
Tid: 17.00-18.00
Plats: 
Vuxenutbildningscentrum, Jitegatan 1 i Åstorp

Observera att närvaro på informationsmötet ger förtur till utbildningen

Ansökan
: Du söker genom att kontakta studievägledaren inom Vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansökan skall lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun.