Lagerarbete i kombination med SFI - lärlingsutbildning

Yrkes-SFI, inriktning mot godshantering och truck.

Utbildningen ger dig möjlighet att kombinera distansstudier i svenska för invandrare med studier som ger dig kunskap för att arbeta på lager. Lagerarbetare arbetar med att ta emot eller skicka vidare varor. Arbetsuppgifterna kan vara att plocka, packa och färdigställa olika varor till kunder enligt en orderlista. Du lär dig grunderna i yrket och de teoretiska delarna av utbildningen. Efter den teoretiska delen fortsätter din utbildning på ett företag.


Kurslängd: 20 veckor: 5 veckor skolförlagd utbildning med teori och praktiska övningar inom yrkesområdet + 15 veckor på praktikföretag.

Kursort: Utbildningstiden är förlagd till våra lokaler i Helsingborg, lärlingsdelen genomförs på praktikföretag.

Studietakt: Heltid

Kontakta oss gärna på tel 042-32 68 00 för mer information om utbildningen. Du kan också använda länken till höger "Skicka intresseanmälan" så kontaktar vi dig. Observera att du inte bör lämna personliga uppfifter i kontaktformuläret. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformuläret använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Kommande kurser 2020

Kursen startar under förutsättning av att sökta statsanslag beviljas

Kurs 1
Start
: 2021-02-08
Längd: 12 veckor varav 15 veckors praktik
Informationsmöte: 2021-01-12

Informationsmöten
Tid: 17.00-18.00
Plats:
Utbildarnas lokaler på atlantgatan 6 i Helsingborg


Ansökan
: Du söker genom att kontakta studievägledaren inom Vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansökan skall lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun.