Lager & Terminal

Yrkesvuxutbildning med inriktning på lagerarbete, godshantering och truck.

På uppdrag av Åstorps kommun och Yrkesvux i Skåne Nordväst genomför vi en 8-veckors lagerarbetarutbildning. Den vänder sig till Dig som vill skaffa ett utbildningsintyg för truck och samtidigt öka dina kunskaper inom området lager och godshantering.

Utbildningen lägger fokus på godshantering, lastsäkring, farligt gods och truckkörning

Kursen genomförs med en blandning av teori och praktik med tonvikt på godshantering, lastsäkring, farligt gods och truckkörning. Efter godkända prov får Du utbildningsintyg för ledstaplare, låglyftare, motviktstruck och skjutstativtruck.

Kurslängd: 8 veckor + 4 veckor praktik

Kontakta oss gärna på tel 042-32 68 00 för mer information om utbildningen. Du kan också använda länken till höger "Skicka intresseanmälan" så kontaktar vi dig. Observera att du inte bör lämna personliga uppfifter i kontaktformuläret. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformuläret använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Kommande kurser 2019

Kurserna startar under förutsättning av att sökta statsanslag beviljas

Kurs 1
 Kursstart 14/1 -19
Kurs 2 Kursstart 18/3 -19
Kurs 2.2 Kursstart 15/4-19 EXTRA KURSTILLFÄLLE!
Kurs 3 Kursstart 26/8 -19
Kurs 4 Kursstart 28/10 -19

Informationsmöten
Kurs 1: 12 december 2018, 16.00
Kurs 2: 20 februari 2019, 16.00
Kurs 3: 31 juli 2019, 16.00
Kurs 4: 2 oktober 2019, 16.00
Plats: Vuxenutbildningscentrum, Jitegatan 1 i Åstorp

Ansökan
: Du söker genom att kontakta studievägledaren inom vuxenutbildningen i din hemkommun