Vad händer från att din ansökan är inlämnad till antagningsbeslut (start jan 2021)

1/6 – 10/9
Ansökan är öppen. Observera att du måste ha lämnat in en fullständig ansökan senast den 10:sep. Även om du inte har alla handlingar tillgängliga så skicka ändå gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du har möjlighet att komplettera med behörighetsgivande handlingar fram till ovanstående datum.

När du lämnat din ansökan
Så fort som vi fått in din ansökan kommer vi att inleda arbetet med att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven. Denna prövning gäller alla behörighetskraven förutom ”Allsidig kör- och trafikvana” som kommer att prövas genom ett särskilt körtest. Om du inte skickat in alla handlingar, så är det viktigt att du anger vilka kompletteringar du kommer att göra, för att vi skall kunna bedöma om du uppfyller behörighetskraven.

Inbjudan att boka in tid för körtest och intervju
När vi bedömt att du uppfyller behörighetskraven kommer du att få ett meddelande där du inbjuds att boka in tid för körtest, intervju och skriftligt prov. Tidsåtgång för ovanstående är ca 2 timmar och kostar 900 kr.
Här kan du se vilka bedömningspunkter som kontrolleras under körtestet.
Du som blivit antagen till utbildningen kommer att bjudas in för att boka in ett informationstillfälle där du kommer att få mer information om upplägget på utbildningen för att få en så smidig start som möjligt.

Urval
När du genomfört körtest, intervju och skriftligt prov och bedömts uppfylla alla behörighetskraven påbörjas arbetet med meritvärderingen. Denna ligger sedan till grund för själva antagningen. Antagningen görs slutligen av ledningsgruppen för utbildningen och beräknas vara slutförd senast i slutet av november.

Protokoll körbedömning

Här kan du läsa och förbereda dig på vilka områden vi tittar på under ditt körtest.