ADR/Farligt gods utbildning

Aktuella kurser

Från den 1 mars 2019 genomförs provet för ADR-intyg på trafikverket. För att kunna skriva provet på trafikverket måste du först genomföra en utbildning. Om du redan har ett ADR-intyg kan du repetera din utbildning upp till ett år innan giltighetstiden på ditt gamla intyg går ut. Ditt nya intyg kommer då gälla i fem år från det datum då ditt gamla intyg går ut. Repeterar du din utbildning tidigare börjar ditt nya intyg gälla från den dag du genomfört ett godkänt prov

Kursdatum:

ADR INTYG Grundutbildning Repetitionsutbildning
ADR styckegods 19-20 maj + en dag på distans 19-20 maj
ADR klass 1 2 juni 22 maj
ADR tank Efter förfrågan Efter förfrågan


Tag kontakt med oss om du har behov av någon ADR grund- eller repetitionsutbildning - Utöver ovanstående kurstillfällen planerar vi in tillfällen utifrån dina behov och önskemål.

Vi genomför även ADR 1.3 - Utbildning för personer delaktiga vid transport av farligt gods - Kontakta oss för mer information

Kontakta oss gärna för företagsförlagd ADR utbildning.

Vid intresse, kontakta:

Kirsti Berg
tel 042-32 68 00
kirsti.berg@utbildarna.com

Du kan också använda kontaktformuläret till höger. Observera att du inte bör lämna personliga uppfifter i kontaktformuläret. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformuläret använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Prisuppgifter på kurser

Grund styckegods 3 dagar, 4400 kr
Grund tank 2 dagar, 3500 kr
Grund klass 1, 1 dag, 1600 kr
Repetition grund styckegods 2 dagar, 3100 kr
Repetition tank 1-2 dagar, 2500 kr
Repetition klass 1, 1 dag, 1200 kr

Samtliga priser är exklusive moms. För företagsanpassad kurs: begär offert info@utbildarna.com

Farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), gäller i huvudsak i Europa.

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vattenförorenade ämnen.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Utbildarna är godkända

... av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att genomföra kursen.