ADR/Farligt gods utbildning

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), gäller i huvudsak i Europa.

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vattenförorenade ämnen.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Aktuella kurser våren 2018

ADR styckegods, grund och repetition: två dagar + en dag distans för dig som läser grund: 14-15 november
ADR klass 1, grund och repetition: kontakta oss för aktuella kurstillfällen
ADR tank grund: 1,5 dag, kontakta oss för besked om aktuella kurstillfällen
ADR tank repetition:
16 november

Tag kontakt med oss om du har behov av någon ADR grund- eller repetitionsutbildning - Utöver ovanstående kurstillfällen planerar vi in tillfällen utifrån dina behov och önskemål.


Vi genomför även ADR 1.3 - Utbildning för personer delaktiga vid transport av farligt gods - Kontakta oss för mer information

Kontakta oss gärna för företagsförlagd ADR utbildning.

Vid intresse, kontakta:

Kirsti Berg
tel 042-32 68 00
kirsti.berg@utbildarna.com

Prisuppgifter på kurser

Grund styckegods 3 dagar, 4200 kr
Grund tank 2 dagar, 3500 kr
Klass 1 grund 1 dag, 1600 kr
Repetition grund styckegods 2 dagar, 2900 kr
Repetition tank 1-2 dagar, 2500 kr
Repetition klass 1, 1 dag, 1600 kr

Samtliga priser är exklusive moms

Utbildarna är godkända

... av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd Räddningsverket) för att genomföra kursen.