Utbildarna AB Utbildarna AB Utbildarna AB Utbildarna AB Utbildarna AB Utbildarna AB

Trafiklärare

 

Yrkeshögskoleutbildning på uppdrag av Vuxenutbildningen i Klippan

På uppdrag av Vuxenutbildningen i Klippan driver vi en 60-veckors trafiklärarutbildning. Kursen är en av nio yrkeshögskoleutbildningar i landet med denna inriktning.

Mer om trafiklärarutbildningen på Klippans kommuns hemsida eller på YH Myndighetens hemsida

»» Ladda ner produktblad

Allmän information om utbildningen (klicka här)

Kursstart för kommande utbildningar:
Mars 2015

Information om testkörning kurs 2015>>
Protokoll testkörning>>

 »» Sök till utbildningen 

Trafiklärarelever på Utbildarnas trafiklärarutbildning

Trafikpolis under visar elever i hastighetsövervakning